Is een APK verplicht?

APK Reminder

Laat ons u tijdig per e-mail informeren over uw APK. Zo voorkomt u tevens een eventuele boete (EUR 100,-) voor een te late APK-keuring.

De Algemene Periodieke Keuring is verplichte keuring voor uw auto.
Het is door de Nederlandse regering ingesteld om de veiligheid in het verkeer te
bevorderen en de milieubelasting zo laag mogelijk te houden. Kortom, uw auto dient
aan een serie vastgestelde criteria te voldoen.

Wanneer heeft uw auto APK nodig?

U krijgt vanzelf bericht via de post dat de APK van uw auto afloopt.
De auto moet voor de vastgestelde datum opnieuw gekeurd zijn, anders
ontvangt u automatisch een boete van het Centraal Justitieel Planbureau.

Bekijk hieronder een overzicht van de keuringsintervallen:

Datum eerste toelating na 1 januari 2005
Auto’s met benzinemotor of elektrische aandrijving moeten na 4 jaar hun eerste APK krijgen.
Daarna 2 keer na 2 jaar. Vervolgens moet ieder jaar een APK uitgevoerd worden.
Voor dieselauto’s gelden andere intervallen. Na de eerste 3 jaar is een nieuwe APK nodig.
Daarna is de interval 1 keer per jaar.

Datum eerste toelating voor 1 januari 2005
Eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.

Voertuig is 30 jaar of ouder
Een APK is verplicht per 2 jaar.

Datum eerste toelating voor 1 januari 1960
De auto heeft geen APK-plicht meer.

Wat als mijn auto afgekeurd wordt?

Tijdens een APK wordt alle essentiële technische punten van de auto gecontroleerd.
Voldoet een van deze punten niet aan de eisen, dan wordt de auto afgekeurd.
In dit geval bieden wij vrijblijvend een prijsopgave aan voor reparatie of vervanging van het onderdeel.
Wij vragen eerst persoonlijk naar uw toestemming voordat er meer onderhoud wordt uitgevoerd.